Forleden dag kom jeg i prat med en kristen, hvor temaet var Satanismen. Det har i mitt korte liv på 21 år alltid vært like umulig å diskutere dette med kristne, men jeg føler heller ikke at jeg kan stå rolig å høre på at de forkynner sin vranglære om Satanismen. Dette er ikke et forsøk på å rakke ned på kristendommen på noen måte, men et  forsøk på å opplyse folket om hva Satanisme egentlig er, en gang for alle!

Noen forbinder satanisme mest med hærverk og kirkebranner, andre med ungdommelig opprør, mens andre igjen kun har en vag idé om at det dreier seg om å dyrke ondskapen. Satanismen er en myteomspunnet religion, som av almennheten, andre religioner og media er sett på som destruktiv, uten verken dybde eller mening utover et opprør mot alt det etablerte. Disse fordommene har ingen rot i sannheten. De fleste satanister forakter kirkebrennere inderlig, og har lite til overs for “djeveldyrkere” eller “invers-kristne” – som en del kaller dem.

Hva er da denne satanismen?

Kort sagt er satanisme en moderne selvorientert religion der det å leve livet i det dennesidige står i fokus. Satanismen har opphav i California-basert motkultur, okkultisme, humanpsykologi, vestlig individualisme og religionskritikk. Det er trolig den religion i verden det er knyttet mest myter og fordommer til. Alt dette er basert på frykten for det ukjente, og artister og media sin fremstilling av satanismen som en ren motsetning til kristendommen og dens verdier. Dette er en vrangforestilling!

Satanisme er altså ikke noe gammelt fenomen, og man dyrker ikke ondskapen. I den grad det er en religion, er den en ung religion.

I all enkelhet fokuserer Satanismen mye på individuell livskraft og livet her og nå. Det meste av Satanismens filosofi passer godt til moderne kapitalistiske samfunn, med individualisme og dennesidighet: Ta ansvar for egne handlinger. Tenk på deg selv og dine nærmeste først. Suksess er et rikt liv her, ikke i det hinsidige. Satanismen er på mange måter ateistisk og fornekter guder utover mennesket selv. “Satan” er ikke en skikkelse for oss, men et symbol på en universell, gjennomstrømmende livskraft. Denne livskraften, mener Satanismen har mulighet til å gi mennesket det nødvendige for å leve ut sitt potensial i livet her og nå. Satanismen er altså på mange måter et “verktøy” for å hjelpe oss å gjøre det beste ut av livet her på Jorden.

En ekte satanist er et fornuftig, reflekterende og livsnytende menneske, som setter spørsmålstegn ved hvorfor vi skal fornekte oss selv livets gleder fordi en bok sier at vi skal det. Dette gir deg alikevel bare en kort og snever oppfatning av hva Satanismen handler om, men jeg håper det har fått frem i det minste litt av sannheten, og tatt vekk noen fordommer hos deg som leser.

Til dere kristne der ute, som nå vil kalle meg ond, kriminell, eller si vi satanister står ved djevelens høyre hånd:

Neste gang dere skal rakke ned på en annen religion, vær så snill å sjekke Wikipedia neste gang, før dere kommer med ignorante påstander.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende