Religion er et uheldig biprodukt av menneskets fantasi og kreativitet, skapt med  ønske om makt og kontroll,  fordi vi ikke tør å innrømme at vi har et (sunt) ego selv.

Derfor eksternaliserer vi dette gjennom “allmektige” overnaturlige guder som Jehova, Allah etc. Men hvorfor?.

Mennesket har en fantastisk fantasi, og en kreativitet som gjør at vi som organisme har en skapelsestrang utenom det vanlige. Men når vi skaper religion, når vi skaper gudefigurer, gjør vi dette fordi mange mennesker har et grunnleggende behov for å kunne eksternalisere sitt ego. Ved å skape en allmektig gud, en figur med all makt, som kan styre å regjere på jorden som han selv ønsker, skaper vi en metaforisk versjon av oss selv – mennesket.Det er vi som har makten!

Mennesket er jo født med naturlige og nødvendige instinkter, som f.eks overlevelsesinstinktet, instinktet som gjør at vi for enhver pris er villig til å sloss, kjempe å jobbe for å overleve. Det samme instinktet eksisterer i ethvert dyr i naturen, også mennesket. Mennesket er også et dyr, selv om Kristendommen og andre religioner prøver å få oss til å tro at vi er hevet over naturen; at vi er overlegne alle livsformer, men underkastet en (menneskapt) gud, som har all makt. Dette er faktisk bare en forlengelse av vårt eget ego. Gud har jo, i følge kristendommen all makt – med andre ord den ultimate personifiseringen av menneskets ego.

Men hvorfor skal vi underkaste oss en gud vi selv har skapt, fordi vi ikke tør å innrømme for oss selv at vi er våre egne guder? Alle gudefigurer, fra Set i egyptisk mytologi, til Jesus, Jehova og Allah er oppfunnet av mennesket. Vi underkaster oss selv for oss selv; vi underkaster oss selv for vår eget kreative, skapende og fantastifulle sinn. Men dette kan såklart ikke Kristendommen og Islam innrømme for seg selv og sine hjernevaskede tilhørere. Hykleri og penger er viktigere enn at enkeltmennesket i denne vakre verden vi lever i har det godt! Det mener i alle fall lederne for de store verdensreligionene – men feige som de er, kan de ikke innrømme det. Da taper de penger og makt. Hyklere er de alle sammen.  Hvis du absolutt skal skape din egen gud, hvorfor ikke skape den guden i ditt bilde? Hvorfor ikke skape den guden som deg selv?

Kristendommen, Islam, og alle andre “høyrehånsreligioner” er basert på gammel mytologi – skapt av mennesket selv. Vi har en fantastisk fantasi og krativitet. Hvorfor ikke bruke disse fantastiske egenskapene til å skape sin egen gud – deg selv?!

Det er dette satanisten gjør. Vi nyter livet, vi er våre egne guder, fordi vi ikke har noe behov for en ytre guddom; vi er ansvarlige, fantasifulle, fantastiske mennesker, og vi  lever ut alle nytelser, og alle de fantastiske gaver vi har på denne jorden!

Å tro på et etterliv, en allmektig ånd, mirakler, oppstandelse fra det døde, himmelen (som faktisk bare er en atmosfære med skyer og kjemiske sammensetninger) er LIKE OVERTROISK som å tro at en svart katt som går over veien betyr ulykke. Eller å kaste salt over skulderen.

Kristendom – og de som virkelig tror på Jesus og gud, de er like overtroiske som de som tror på tryllestaver og magi! De kunne like gjerne trodd på at Harry Potter-universet eksisterer, de kunne like gjerne trodd på gammel overtro, for det finnes ikke flere beviser for at Gud finnes, enn at tyllestaven virker.

Bibelen hverken gjør eller kan BEVISE at Gud eksisterer, og Koranen kan helle ikke det. Tro på hva du vil, men det er overtro, uansett hvordan man ser på det. Bibelen har ikke beviser for guds eksistens, bare historier. Det samme har Koranen (samlet med en haug politiske undertrykkende budskap) – å jeg prøver ikke å forsvare kristendommen, for de har mange like budskap – men den store forskjellen er at KRISTENDOMMEN HAR UTVIKLET SEG, DEN HAR FORANDRET SEG! – Vi har ikke korstog og tempelriddere i dag. ISLAM OG KORANEN DERIMOT, ER UFORANDRET, OG HAR VÆRT DET I 1600 ÅR! Og det verste av alt: Mens kristendommen og det gamle testamentet inneholder grusomme ritualer og praktiseringer av vold, erobring og slaveri, har kristendommen (som jeg i utgangspunktet er i opposisjon til fordi jeg er satanist) valgt Å LEGGE DETTE BAK SEG. Kristendommen er modernisert.

Islam derimot praktiserer de samme lover som er fremlagt i koranen og andre skriver som Hadith den dag i dag! Og de ønsker å innføre dette i vesten. Muslimbrødrene jobber aktivt for å manipulere norske og andre vestlige politikere.

Vi har blitt frosken som legges i kaldt vann å varmes opp gradvis – ikke frosken som hopper ut av det kokende vannet med en gang. Og vår regjering er frosken. Folket er frosken. Sakte men sikkert infiltrerer muslimene vesten og Norge – mens politikerne fortsatt snakker om integreringspolitikken som ikke fungerer! Det de burde snakke om er å STOPPE ISLAMISERINGEN AV NORGE!

Hvorfor er islam en trussen mot Norge og Vesten?

  • Islam knebler vår ytringsfrihet
  • Fordi frykten for islamisters terror fører til politisk selvsensur i Vesten og Norge
  • Islam er kvinneundertrykkende
  • Fordi islam fratar individet sin egen tankeevne – Imanen og Koranen hjernevasker å styrer tankene  til muslimer,
  • Fordi koranens lover går foran alle andre lover (inkludert Norges Lover - som forbyr flerkoneri, kjønnslemlestelse og æresdrap). Dette er vanlig praksis i Islam – tvangseksteskap, ofte med personer som i følge norsk lov er umyndige og under den seksuelle lavalder. Dette er direkte seksuelt misbruk av barn, både gjennom tvangsekteskap som ikke er godkjent av norsk lov (spesielt når det er snakk om mindreårige). Derfor foregår dette i moskèer på norsk jord, finansiert av norske skattebetalere. Muslimske misjonærer frister ungdom med at “de kan ta fler koner” ved å gifte seg med en jente lovlig, og deretter inngå ekteskap (flerkoneri og evt. barnemisbruk og pedofili) i moskèen. Og disse moskèene er bygget med finansiering av norske skattebetaleres penger. Alt takket være den RÆVugress-grønne (rød-grønne) regjeringen
  • VIL DU BETALE FOR PEDOFILI, TVANGSEKTESKAP, OMSKJÆRING OG FLERKONDERI I NORGE?!
  • VIL DU LEVE I ET SAMFUNN DER RETSSSYSTEMET ER STYRT AT SHARIALOVER?
  • VIL DU SOM KVINNE UNDERTRYKKES?
  • VIL DU SOM NORDMANN TILPASSE DEG MUSLIMENE?

Det er innvandrerne som kommer til Norge som skal TILPASSE SEG TIL VÅRT SAMFUNN, LOVER, NORMER OG RELGER. Det er ikke vi som skal tilpase oss muslimene.

Dette er Norge, med norske lover og normer, og det er innvandrerne som skal tilpasse seg til OSS OG VÅRT SAMFUNN -Hvis de ikke liker det kan de dra hjem!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende