Vi hører hele tiden om hvordan DLD skal kunne være et godt verktøy for politiet i bekjempelse av alvorlig kriminalitet, også terror. Bullshit spør du meg. Imamer preker om “ekstrem” Islam (nok en gang må jeg påpeke at Islam i seg selv er ekstremistisk) i Norge, helt fritt, uten at DLD kan gjøre noe som helst med det. De sitter trygt i moskèene som vi har bygd for dem, på bekostning av våre skattepenger, å preker, hjernevasker og forvirrer muslimene, som i utgangspunktet er svært åpne for suggesjon, fordi Imamene kaller det “Allahs vilje” og “Hellig krig på vegne av Allah” Jihad er ikke akuratt tabu i det islamske samfunn, heller ikke i norge, hvor ekstreme miljøer begynner å få fotfeste. Angrepene som nylig skjedde i Sverige er bevis på dette.

Terror i Sverige. Norge kommer til å oppleve det samme, om vi ikke stanser ekstremistene.

Terror i Sverige. Norge kommer til å oppleve det samme, om vi ikke stanser ekstremistene.

Terror i vesten, og i Skandinavia er en realitet, og det er en del av vår hverdag, nå som muslimene får mer å mer innflytelse på samfunnet i vesten. Selv om “selvmordsangrep” enda ikke har vært et tema i Norge hittil, må vi nå innse at det kan og vil skje, også her i Norge. Muslimer kommer til Norge, nyter godt av vår frihet og rettigheter – men pliktene, som også er en del av det å være “norsk”, de har ingen verdi for islamistene. Faktum er at mange “ekstreme muslimer” HATER NORGE, og norske og vestlige verdier. De kaller oss korrupte, vantroende og respektløse. Hvorfor i helvete kommer de til norge da? Hvis de syns våre vestlige verdier er så forferdelige? Svaret er enkelt: de ønsker å forandre Europa, også Norge, ta fra oss våre verdier om personlig frihet, å innføre Sharia-lover. I alle fall hvis vi skal tro på det “Det muslimske brorskap” sier. Angrepet i Sverige må vi ta på alvor, for det kommer til å skje i Norge også – fordi “ekstreme” muslimer, som kommer til Norge, nyter godt av vår frihet og rikdom, ikke kan fordra våre vestlige verdier.

Nå er det på tide at vi nordmenn bekjemper de ekstreme holdningene som Islam står for, og som mange grupperinger tar til det ekstreme, ved å benytte terror for å markere seg.

DLD er svært effektivt om vi ønsker et samfunn der Politiet og Regjeringen skal kunne overvåke alt vi gjør. Big Brother-samfunnet, som for tiden utvikler seg til det ekstreme i f.eks USA, er på vei hit. Datalagringsdirektivet gir individet mindre frihet, og regjeringsmakten og politiet tilgang til mer informasjon. Men det kommer IKKE TIL Å STANSE IMAMER FRA Å PREKE EKSTREM ISLAM – OG TERROR!

De snakker nedsettende om demokratiet som de nyter så godt av, demokratiet som har gitt dem mulighet til å uttrykke seg, og de snakker nedsettende om kvinnerettigheter – noe som er en selvfølge i vår nordiske og vestlige kultur. Knut Storberge  jobber hardt for å innbille folk at DLD er et effektivt tiltak mot terror. Faktum er at det ikke vil ha noen innvirkning på ekstrem islamisme. Den rød-grønne regjeringen med Ap i spissen har ikke baller nok til å sette hardt mot hardt; de satser på dialog, toleranse og aksept.

Siv Jensen uttalte seg i sin blogg:

“De rødgrønne er livredde for å iverksette tiltak noen kan mistenke er rettet  direkte mot problemene i deler av det muslimske miljøet. La meg slå det helt klart fast, den frykten har ikke FrP.”Å bekjempe terror handler om å bekjempe ideene bak terroren. Det er radikal islam. På samme måte som verdenssamfunnet bekjemper nazisme, må vi bekjempe de som misbruker koranen til å bombe demokratiene.”

Vi må bekjempe Islam i seg selv – det er nemlig den ekstremistiske holdningen Islam står for som er grunnlaget for terrorangrepene i Sverige, og det er også grunnlaget for fremtidige angrep mot Norge! Verdenssamfunnet bekjempet nazismen, og nå må vi bekjempe den voksende trusselen fra Islam – eller som mange velger å kalle det, “ekstremisme”. Etter min mening er Islam en ekstrem religion, med ekstreme antidemokratiske verdier og barbariske politiske systemer og straffemetoder. Vi må stanse dette, før det er for sent! Steng grensene, å nekt imamer med slike holdninger fra å komme til Norge. Det første steget vi må ta, er å kaste Krekar, og alle andre ekstemistiske muslimer ut av landet.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende