I dag så jeg en bloggpost på satanisk.com – et norsk nettsted for informasjon om satanismen. Et nettsted jeg har respektert frem til nå. På Satanisk.com kommer det frem av en blogpost at “satanisme er anti-rasistisk”  – noe som i og for seg er korrekt, siden vi satanister bedømmer folk ut i fra deres evner, ikke rase. Men at det norske sataniske samfunn går ut med en slik ansvarsfraskrivelse, etter skytingen i Malmö, beviser bare at enkelte satanister er ute etter å “dekke sin egen rygg” – og ryggen til alle satanister, ved å komme med påstander om hva satanisme egentlig er, og hva de står for.

Jeg er som allerede kjent en satanist. Jeg er ikke rasist, jeg er rasebevisst. Dette er som nevnt i en tidligere bloggpost et naturlig instinkt. Jeg er også religionsbevisst, og derfor en aktiv og sterk motstander av Islam, og Islamifiseringen av Europa.

Innlegget på satanisk.com kan dere lese her.

Min kommentar til innlegget er klar:

Ærlig talt. Jeg er ikke rasistisk, men jeg er rase og religionsbevisst. Jeg er sterk motstander av Islam som følge av islamifiseringen av europa, noe som sterkt undertrykker alle de sataniske verdiene jeg står for. Men kaller ikke dette rasisme. Rasisme per definisjon er å opphøyne seg selv, se på seg selv som bedre enn andre, basert på etnisk tilhørlighet.

Jeg tror skytingen i sverige springer ut fra et økende misnøye med islamifisering, og at det ikke handler om rase. At dere prøver å redde eget skinn ved å ta avstand fra dette beviser nettopp det faktum at enkelte satanister er feige. Rasisme er en uting – rasebevissthet et naturlig instinkt. Det er også religionsmotstand. Jeg syns at en slik “politisk” uttalelse bare svekker det sataniske samfunn, da det gir utrykk for svakhet og manglende viljestyrke, men mest av alt kunnskap.

Ja, det finnes nazistiske og rasistiske miljøer, og jeg holder så absolutt IKKE med dem, men jeg syns ærlig talt ikke det sataniske samfunn har noe behov for ansvarsfraskrivelse i denne sammenheng. Vi er individer, med forskjellige meninger, utgangspunkt og “vårt eget subjektive univers”. La “subjektiv” stå som et utgangspunkt, å ikke gi ut offisielle uttalelser på vegne av satanister i norge for å redde eget skinn.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende