Dette hører vi om veldig ofte. Faktum er at det er så mange delte meninger om hva som er riktig, og hvordan det praktiseres. Undertrykkelsen av kvinner gjennom religion er ikke et nytt tema. Kvinner har kjempet for likeverd i tusenvis av år. Ikke bare mot fastsatte “ord fra gud”, hellige skrifter og andre generelt menneskeundertrykkende bøker, men mot den ukulturen som har blitt skapt som følge av høyre-håndsreligioner. Mange av trosystemene, inkludert Islam, vil ha oss til å tro at de aldeles ikke står for kvinneundertrykkende verdier og holdninger i det hele tatt, men historien forteller oss noe annet.

Ikke feiltolk meg her, jeg sier ikke at alle muslimer står for slike holdninger, ei heller at de alle er enige i alt som står i Koranen. Men hvis man plukker ut de delene som er uforsonlige med vestlig kultur for å passe bedre inn, er de da muslimer i det hele tatt? Uttrykket “muslim light” har dukket opp noen ganger i denne sammenhengen. Koranen inneholder ekstremt mange vers som kan tolkes som kvinneundertrykkende. Alle koranvers er hentet fra Islam.no, så jeg regner med at de er forholdsvis korrekte. Hvordan man ønsker å tolke disse er opp til hver enkelt person, men siden det er jeg som skriver denne bloggen, så skal jeg også prøve å tolke versene ut ifra min egen forståelse og erfaring med Islam.

4.3. Ta til ekte det som passer dere av kvinner, to, tre eller fire. Men, hvis dere er redde for ikke å kunne gjennomføre full likhet, så nøy dere med én, eller med deres slavinner. Det er det mest nærliggende for å unngå å gjøre urett.

Først av alt viser dette verset at Koranen sier polygami er akseptabelt. Nå skal ikke jeg begynne å fordype meg i polygami her, så vi går videre til følgende del av dette verset: “eller med deres slavinner”. Ut i fra dette er det enkelt å forstå at Koranen beskriver slaveri som akseptabelt, i denne sammenhengen kvinnelige slaver. Det er altså ikke “urett” å ha en slavinne eller to. Jeg påstår ikke at dette er vanlig praksis i 2010, men i følge Koranen, muslimenes hellige bok, er det altså en del av religionen.

4.19. Hvis noen av deres kvinner begår usømmelighet (hor), skal dere kreve fire vitner mot dem. Hvis de avgir vitnesbyrd, så hold dem i husarrest til døden henter dem, eller Gud finner en utvei for dem.

Heller ikke særlig vanskelig å tolke. Her gjelder sharia-loven, og den fullbyrdes også. Er din kvinne utro, må det fire vitner til for å dømme personen. Hvor ærlige disse vitnene er, kan det jo også stilles spørsmålstegn ved. Hvem garanterer at dette foregår helt upartisk? Videre skal kvinnen holdes fanget i sitt eget hjem til de dør, dersom de blir dømt. Personlig opplever jeg oftere å høre at kvinner i Islam blir steinet til døde for utroskap, enn at de blir holdt i husarrest. Er dette utveien Gud finner for dem?

Helt til slutt, verset som klart og tydelig viser at mannen er overhodet og derfor bare ved sin rolle i samfunnet undertrykker kvinner:

4.38. Menn er kvinners formyndere på grunn av det som Gud har utstyrt noen av dere med fremfor andre, og på grunn av de utgifter de bærer. Derfor skal rettskafne kvinner være lydige og bevare det som er hemmelig, fordi Gud ønsker det bevart.
Dem, fra hvem dere frykter oppsetsighet, skal dere formane, gå ikke til sengs med dem og gi dem stryk. Hvis de så er lydige, så forfølg ikke saken. Gud er opphøyet, – stor.

Heller ikke vanskelig å tolke. I Islam er menn kvinners formyndere. Om dette skal tolkes som “menn tar vare på kvinnen” eller “menn bestemmer og styrer kvinnens liv” er åpent for individuell tolkning, så her får dere velge hva dere selv ønsker å mene om saken. Men det står videre at rettskafne kvinner skal være lydige. Med forbehold i første del av verset tolker jeg dette som at menn bestemmer. Om kvinnen ikke er lydig, eller mannen frykter ulydighet, skal mannen gi henne stryk.

Det får holde for denne gang, men det finnes mange vers som er kvinneundertrykkende, både direkte og indirekte i Koranen. Men nok en gang, alt er åpent for tolkning, så her må alle velge selv hva de vil tro og mene. La meg også påpeke at det finnes vers i Koranen som likestiller kvinnen også, så det er alltid fler sider av samme sak. Grunnen til at jeg ikke tar for meg versene som likestiller kvinner i denne bloggen, er rett og slett at dette er en kritisk artikkel, som er skrevet for å fremheve det som kan være undertrykkende i Koranen.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende